Kontakt i dane firmy

PGTV Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000600508 / NIP: 7010545503 / REGON: 363685979
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 412 400 zł

Infolinia: 71 759 01 01
Koszt zgodny z taryfą operatora osoby wykonującej połączenie. Zapraszamy w dni robocze w godz. 9.00 do 16.00.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGTV sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. A.Słonimskiego 6 podanych w powyższym formularzu moich danych osobowych w celu nawiązania ze mną kontaktu.    

Wpisz poniższy tekst w ramkę:
captcha