Nota prawna

Odpowiedzialność PGTV sp. z o.o.

PGTV sp. z o.o. zachowuje najwyższą staranność w procesie utrzymywania, uaktualniania, wprowadzania i weryfikowania informacji na witrynie i zastrzega sobie możliwość swobodnego dokonywania zmian treści w zakresie formy i brzmienia w dowolnym czasie. Wszystkie informacje znajdujące się na witrynie www.pgtv.pl (witryna) zostały wprowadzone przez PGTV sp. z o.o. jako informacje o charakterze ogólnym i informacyjnym. Z uwagi na uwarunkowania techniczne lub błędy ludzkie PGTV sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki lub błędy występujące na witrynie. PGTV sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności wobec użytkowników korzystających z witryny za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i pośrednie, związane z korzystaniem z witryny.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów witryny są prawnie chronione. Wszystkie elementy i zawartość witryny są własnością PGTV sp. z o.o., o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Wykorzystanie i kopiowanie treści zawartych na witrynie jest możliwe jedynie w celach niekomercyjnych i prywatnych w postaci jednej niezmienionej kopii utrwalonej na wydruku lub w pamięci urządzenia użytkownika. Jakiekolwiek wykorzystanie treści zawartych na witrynie  w szczególności w celach publikacyjnych i komercyjnych wymaga zgody PGTV sp. z o.o. i jest możliwe wyłącznie w postaci wykorzystania niezmienionej treści informacji z prawidłowym podaniem źródła pochodzenia.