Załączniki do umowy na usługę dostępu do Internetu

Regulmin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PGTV Sp. z o.o.

Regulmin Szczegółowy Zasady Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez PGTV Sp. z o.o.

Regulamin promocji MultiOLE! (obowiązujący od 26 lutego 2019 r.)

Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PGTV Sp. z o.o. (obowiązujący dla umów zawieranych od 26 lutego 2019 r.)

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy)